• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2017 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Frieda Zuidhoff

Frieda Zuidhoff 

Sinds 2003 werk ik als bodemkundige en fysisch geograaf. Ik heb aan de Universiteit Utrecht fysische geografie gestudeerd met als afstudeerrichting milieugeografie. In 2003 ben ik gepromoveerd als fysisch geograaf aan de Universiteit in Uppsala te Zweden met als onderwerp "verandering van permafrost in veengebieden". In heel Nederland en Vlaanderen bezoek ik proefsleuvenonderzoek en opgravingen om daar bodemkundig advies te geven aan archeologen. Als fysisch geograaf reconstrueer ik het landschap voor, tijdens en na de bewoningsactiviteiten van de specifieke opgraving. Daarnaast heb ik veel ervaring met grootschalig prospectief onderzoek, vooral in het Maasdal. Vanaf 2011 heb ik ook bodemkundig onderzoek gedaan in Vlaanderen voor het Vlaams Erfgoed Centrum. Op basis van de veldervaring heb ik de meeste kennis van de bodem van het Kempens plateau, de zand- en leemstreek in België en het Maasdal, het Zeeuwse en Zuid-Hollands kustgebied en de Brabantse zandgronden in Nederland.

Specialisatie: bodemkunde, landschapsreconstructies, OSL-dateringen 

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m